vrijdag 17 februari 2017

6618 - 20170421 - Art Point Gallery & Elke Van den Langenbergh - Mol - Gaiska - 18.03.2017-21.04.2017

.

Gaiska °1973, Londen

De Hongaars-Venezolaanse kunstenaar Gaiska brengt schilderijen die vaak nostalgische herinneringen oproepen. Het zijn magisch realistische werken die radeloze kinderen, zoekende jonge mensen, hopende mannen en vrouwen voorstellen.

Inhoudelijk zijn de creaties van Gaiska vaak beïnvloed door zijn eigen verleden dat hem en zijn familie nog steeds achtervolgt. Zijn grootouders vluchtten uit Hongarije weg om in Venezuela een nieuwe toekomst op te bouwen.

De migratieproblematiek blijft Gaiska nauw aan het hart liggen. Op basis van het historisch beeldmateriaal van de Red Star Line heeft Gaiska een reeks werken gecreëerd rond het thema. Deze schilderijen werden in 2014 in de Loods van het Red Star Line Museum tentoongesteld.

De bijna fotografische weergave van zijn realistisch lijkende personages hebben evenwel een mysterieuze uitstraling. Gaiska vertekent opzettelijk zijn figuren op een bizarre manier tot bevreemdende personages. Hun ongewone, vaak te grote kledij, hun houding en blik brengen verwarring bij de toeschouwer. Vanuit de achtergrond duikt dan weer een onverwacht gezicht of meerdere figuren op waardoor de spanning van het kunstwerk verder toeneemt en de grens van de werkelijkheid overschreden wordt.

Zijn recente schilderijen zijn ontstaan tijdens een periode zoekend naar rust. Hier staat ‘de boom’ centraal: Een boom met een kind, een vrouw of een man. Een alleenstaande boom op een vlakte opgedeeld met lijnen… De afgebeelde boom refereert naar de Levensboom of de Tree of Life. Het thema rond bomen ontrolt zich verder in een reeks afbeeldingen van vrouwen waarvan armen en benen uitmonden in bebladerde takken van bomen of uit hun buik groeien.

Gaiska’ s  zeer beweeglijke en korte penseelstreken herinneren vaak aan de Japanse kalligrafie.

Het overvloedig  goudkleurgebruik in  Gaiska’ s schilderijen, typisch voor iconen, geven een sacrale, kostbare inhoud aan de voorstelling.

Gaiska wil de kijker geen nauwgezette verklaring geven voor wat de inhoud van zijn schilderijen betreft. Hij leidt de toeschouwer via zijn bizarre vertekeningen, lichteffecten en onverwachte extreme kleursegmenten naar de irreële, intimistische sferen van een droomwereld, zijn wereld vol hoop. Gaiska suggereert op een magisch realistische manier. De interpretatie is aan de kijker.

Mia Goossens
 
 
Art Point Gallery

 
Address
Rondplein 9 b1
2400 Mol
 
Opening hours
Open daily by appointment
 
 
 
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten